Społeczeństwo kulturowe, Polityka rządu

Społeczeństwo kulturowe, różne grupy wyznaniowe, etniczne oraz artystyczne składają się z różnych obyczajów, kultur oraz zachowują swoje tradycje, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Doskonale ze sobą współpracują tworząc jeden zgodny naród, nie są to zamknięte społeczności do których dostęp jest trudny i możliwy jedynie za pomocą przynależności. Żadne społeczeństwo kulturowe nie wymaga wyrzekania się własnych zasad, przekonań oraz religii. Możemy śmiało dowiedzieć się więcej o historii danej grupy, kulturze uczestnicząc w ich spotkaniach, a nawet niektóre zwyczaje wprowadzić do własnego życia. Polityka rządu umożliwia i chroni ustawami poszczególne grupy mniejszościowe nie ograniczając ich praw i obowiązków. Tak więc nie ma zakazu posługiwania się własnym językiem, wprost przeciwnie, w niektórych szkołach prowadzone są lekcje łemkowskiego, czy też ukraińskiego. Nawet niektóre miejscowości mają dwu języczce nazwy, każdy czuje się dobrze i pewnie w jednej ojczyźnie, która uczy szacunku do drugiego człowieka. Polityka rządu ma na celu wzmacniać więzi, a nie stawiać ograniczenia.

  Polityka Polska.pl