Społeczeństwo otwarte,Polityka dla społeczeństwa

Społeczeństwo otwarte charakteryzuje się otwartością i wolnością na prawa obywateli, swobodą wypowiedzi oraz myśli. W niczym nie przeszkadzające przejście z jednej grupy społecznej do drugiej, co daje możliwość rozwoju zawodowego i społecznego. Także zmiana elity rządzącej odbywa się bez problemów i nie potrzebne są zamachy stanu lub przeprowadzenia rewolucji, aby dana partia polityczna ustąpiła miejsca innej. Ocena i działalność rządu polega opinii publicznej i liczy się z jej zdaniem i odpowiednio się zmienia biorąc pod uwagę wszystkie aspekty. Polityka dla społeczeństwa jest dostępna, a sprawy dotyczące obywateli nie są ukrywane tylko jak najszybciej podawane. Społeczeństwo otwarte nie zwraca uwagi na narodowość, wyznanie,nie ma uprzedzeń rasowych czy narzuconych poglądów, z którymi musimy się zgadzać albo zostaniemy wykluczeni. Polityka dla społeczeństwa jest najlepszą formą rządu, która daje możliwość zmian własnej polityki w trakcie rządzenia i brania za nie odpowiedzialności.

  Polityka Polska.pl